Mjöl


Med vår Hawos stenkvarn mal vi lokalt odlad kravmärkt säd till mjöl och i vår sikt ME16 siktar vi för att få finare mjöl.


När man mal i en stenkvarn så är det hela kornet som mals (till skillnad från valsat mjöl där kornet skalas innan) vilket gör att både grodd och kli finns med och ökar såväl näringsinnehållet och mängden vitaminer i mjölet.


I dagsläget mal vi vete & råg men under 2024/2025 planerar vi mala även fler sädeslag.

Vi mal gärna på beställning, för mer information, kontakta oss