Bilder från restaurering av gårdens magasin från 1700-talet

Tack till Falestam markis & bygg, Almunge snickeri samt Almunge entreprenad & transport

Med stöd av Jordbruksverket kulturmiljöstöd